TOUS PARTICIPA, el nuevo Portal de Participación Ciudadana.

VALENCIÀ

TOUS PARTICIPA, el nou Portal de Participació Ciutadana

L’Ajuntament de Tous ha dut a terme “l’Estratègia participativa per a la millora de la prestació dels serveis públics i la col·laboració ciutadana”, el qual naix amb la finalitat d’abordar de manera íntegra diferents àmbits de la participació ciutadana que permeten la millora del coneixement sobre participació ciutadana i govern obert. Per a això s’han realitzat diferents activitats entre les quals es troba el desenvolupament del Portal de Participació Ciutadana TOUS PARTICIPA amb informació d’utilitat sobre els diferents processos de participació ciutadana, els canals de comunicació i les àrees del Govern Obert en la localitat.

De manera paral·lela l’Ajuntament de Tous també ha desenvolupat la “Estratègia per a la millora i difusió de la transparència i la formació del personal” el qual naix amb la finalitat de millorar la transparència i rendició de comptes d’activitat pública i difondre els valors de la transparència a la ciutadania.

Aquests projectes s’han desenvolupat gràcies als recursos atorgats per la Diputació de València i la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica en la subvenció per al foment de la participació ciutadana, la transparència i bon govern.

CASTELLANO

TOUS PARTICIPA, el nuevo Portal de Participación Ciudadana

El Ayuntamiento de Tous ha llevado a cabo la “Estrategia participativa para la mejora de la prestación de los servicios públicos y la colaboración ciudadana” el cual nace con el fin de abordar de forma íntegra distintos ámbitos de la participación ciudadana que permitan la mejora del conocimiento sobre participación ciudadana y gobierno abierto. Para ello se han realizado distintas actividades entre las que se encuentra  el desarrollo del Portal de Participación Ciudadana TOUS PARTICIPA con información de utilidad sobre los distintos procesos de participación ciudadana, los canales de comunicación y las áreas del Gobierno Abierto en la localidad.

De forma paralela el Ayuntamiento de Tous también ha desarrollado la “Estrategia para la mejora y difusión de la transparencia y la formación del personal” con el fin de mejorar la transparencia y rendición de cuentas de la actividad pública y difundir los valores de la transparencia a la ciudadanía.

Estos proyectos se han desarrollado gracias a los recursos otorgados por la Diputación  de València y la Consellería de Participació, Transparència,Cooperació i Qualitat Democràtica en la subvención para el fomento de la participación ciudadana, la transparencia y buen gobierno.

TOUS PARTICIPA, el nuevo Portal de Participación Ciudadana.
Scroll hacia arriba
Idioma